Научни форуми

Научни форуми

Разпространението на научните резултати от изпълнението на проекта представлява важна част от усилията на екипа, чиято основна цел е да осигури в максимална степен постигането на предвиденото въздействие съгласно Стратегията за развитие на научните изследвания и приноса в решаването на обществени предизвикателства.

Pages: 1 2