Галерия

Галерия

Представяне на резултати от проекта в международна конференция, проведена в гр. Търнава, Словакия. През периода 08-10.06.2022 г., в Словакия, член на екипа по проект „Разработванe и апробиранe на модeл за оцeнка на иновационния потeнциал на глобалнитe вeриги за добавянe на стойност като основа за повишаванe […]