Научни форуми

Научни форуми

Представяне на проектните дейности по време на международен уъркшоп

На 13.11.2022 г. в рамките на международен уъркшоп с наименование „IBS in spear and our place as a modern university with an open-minded academic community supporting and promoting European values“ бяха представени резултати от проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“.

Събитието се проведе в хибридна форма – онлайн и в сградата на Центъра за дистанционно обучение в Международното висше бизнес училище. В уъркшопа взеха участие представители на академичната общност и студенти от МВБУ, Дания, Австрия и други държави-членки от Европейския съюз. Беше подчертано значението и ролята на жените в различни сектори, като в рамките на своето представяне доц. Даниела Георгиева посочи, че „чрез своята креативност жените подпомагат иновационните процеси в организациите и на тази основа, подкрепят създаването на добавена стойност в глобалната верига на стойността“. Бяха представени и конкретни резултати от горския сектор, и мебелната промишленост в България – обект на задълбочен анализ в рамките на проектните дейности.

Pages: 1 2Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *