Научни форуми

Научни форуми

15th International Scientific Conference WoodEMA 2022

Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment

WoodEMA
Slovak Association for Quality and Department of QualityManagement UCM
Trnava, Slovak Republic, June 8th– 10th 2022

През периода 08-10.06.2022 г., в Словакия, член на екипа по проект „Разработванe и апробиранe на модeл за оцeнка на иновационния потeнциал на глобалнитe вeриги за добавянe на стойност като основа за повишаванe на рeгионалната конкурeнтоспособност“ взе участие в международна научна конференция под наслов „Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment“. Конференцията е организирана от WoodEMA, i.a., Slovak Association for Quality и Department of Quality Management UCM. В рамките на събитието доц. Даниела Георгиева представи първични резултати от проекта като обърна по-детайлно внимание на иновационния потенциал на средните и големи производители на мебели в България върху активното им участие в глобалната верига на стойността. Бяха представени резултати от проведено представително анкетно проучване сред мебелни производители в рамките на страната ни, както и отчетени статистически връзки и закономерности.

Само 23% от анкетираните предприятия от целевата група създават продуктови иновации в партньорство с други организации“, уточни тя. От получените и анализирани данни сред анкетираните производители бе установено, че по-големите, учредени по-отдавна компании имат по-добро участие в глобалната верига на стойността, отколкото по-големите, но по-нови компании.

доц. д-р Даниела Георгиева

Презентацията с основните резултати от проекта може да се види тук.

Pages: 1 2Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *