Новини

Новини

Конференция WoodEMA в България

Екипът по проекта ще представи едни от най-значимите си резултати в рамките на предстоящата седемнадесета муждународна конференция „Green Deal Initiatives, Sustainable Management, Market Demands, and New Production Perspectives in the Forestry-Based Sector“.

Конференцията се организира от WoodEMA, i.a. в партнюрство с Международно висше бизнес училище, Стопански факултет към Софийски университет, Висше училище по застраховане и финанси, Researchers’ excellence network – Литва, и ще се проведе през периода 15-17 май 2024 г. в хотел Монтесито, София.

Сборниците от престижната конференция са индексирани в Scopus.

В събитието ще участват представители на над 13 държави, сред които България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Полша, Чехия, Сърбия, Словакия и други.

В рамките на своето участие екипът ще представи текущото състояние, тенденциите и предизвикателствата пред участието на българските мебелни предприятия в глобалните вериги за добавена стойност (ГВДС). Допълнително ще се представят и прогнози относно основните тенденции за развитието на ГВДС в областта на горското стопанство и мебелната промишленост,  базирано на резултати, получени по метода Делфи.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *