Новини

Новини

Развитие на мебелната индустрия в България

Мебелната промишленост е фокус и на изследванията по проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г. Очаквайте скоро и резултати от проекта относно иновативността на мебелната промишленост в България и влиянието на глобалните вериги за добавена стойност върху развитието й. До тогава можете да прочетете повече информация относно това какви са проблемите в промишлеността тук.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *