Новини

Новини

Представяне на проект “Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност” пред студентската общност на МВБУ

През месеците февруари и март 2022 г. студенти от бакалавърските и магистърските програми на Международното висше бизнес училище имаха възможността подробно да се запознаят с проект “Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност”.

Проектът изследва феноменът за глобалните вериги за добавена стойност като позволява студенти, експерти и представители на бизнеса активно да се включат във всеки един етап от събиране, анализ и апробиране на резултатите!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *