Новини

Новини

Нова публикация на екипа на проекта

Предприятия от мебелната промишленост в България не желаят активно да участват в глобални вериги на добавената стойност. Въпреки, че през последната една година те са внедрявали иновации (предимно свързани с дизайна и опаковката на продуктите си), рядко си партнират с други предприятия, изследователски институции и униреситети.

Това показват данните отпечатани в публикацията “Participation of Bulgarian Furniture Manufacturing in Global and Local Value Chains as a Factor Supporting Their Innovation Activities”, представяща резултати по проекта. 

В публикацията са разкрити взаимовръзки между сътрудничеството на иновативни български производители на мебели с външни заинтересовани страни
и използваните информационни канали като фактори за внедряване на иновации
и участие в глобалните вериги за създаване на стойност. Данните за изследването са събрани с помощта на мащабен въпросник, разпространен на място през месеците март и април 2022 г. Използвана е логистична регресия, за да се разкрие реалният принос на на използваните информационни канали върху способността на компаниите да създават иновации.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *