Новини

Новини

SOCIAL RESEARCH FOR SUSTAINABLE BIOECONOMY AND CLIMATE CHANGE

През периода 25.09.2023 г. – 29.09.2023 г. проф. Теодора Георгиева, член на екипа на проекта, взе участие в международна научна конфернция в Литва. В рамките на участието й тя представи резултатите от проведеното Делфи проучване по време на пета пленарна сесия SOCIAL RESEARCH FOR SUSTAINABLE BIOECONOMY AND CLIMATE CHANGE. Съавторският доклад на проф. Георгиева с Марко Хайдиняк и доц. Даниела Георгиева породи конструктивна дискусия относно бъдещето на агробизнеса в условията на прекъснати глобални вериги за доставка и поредица от регионални предизвикателства.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *