Новини

Новини

ERASMUS+ BIP Regional Research Methodology and Ethics – REME

През периода 18-22 септември 2023 г. в Šiauliai Academy of Vilnius University (VU ŠA), Литва се проведе ERASMUS+ BIP

Regional Research Methodology and Ethics – REME!

Събитието представлява интензивна програма за обучение на 22 бакалаври и магистри от Чехия, Литва, Латвия, Украйна.Това е смесена програма за мобилност, предлагаща уникална възможност за студенти в областта на публичната администрация, управлението и икономиката да развият своите компетенции за коректното и ефикасно използване на научни методи и подходи в своите изследвания и практика.

Преподаватели от 5 държави взеха участие в програмата сред които и доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева, Декан на МВБУ.

В рамките на своите лекции тя представи практико-приложното използване на метода Делфи, както и резултати от апробирането му в научен проект на МВБУ (Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност).

Студентите имаха възможността не само да научат повече за прилагането на метода, но и да участват в уъркшоп с практическа насоченост.

В края на първият етап от своето обучение студентите се запознаха детайлно с предимствата и недостатъците на Делфи методът, възможностите за неговото използване и изискванията за отделните фази на прилагането му. През октомври месец обучението продължава в онлайн среда, където доц. Георгиева е приготвила още много интересни изненади за обучаемите.

Delphi method in regional research

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *