Новини

Новини

Мебелните предприятия в България все още използват традиционни маркетингови инструменти и методи за привличане на клиенти

През периода 14-16 юни 2023 г. се проведе шестнадесетата поредна международна конференция на WoodEMA, i.a, под наслов „Current trends and challenges for forest-based sector: carbon neutrality and bioeconomy“. В рамките на събитието, организирано в The Czech University of Life Sciences in Prague, the Faculty of Forestry and Wood Sciences, бяха представени резултати от проекта пред участници от 9 държави от Европа. Доц. Георгиева в своята презентация на съавторски доклад с тема „Modern marketing communications in the forest sector as a factor to increase the added value in terms of COVID-19“ отбеляза, че българските производители на мебели не използват ефективно съвременните дигитални инструменти и дори избягват създаване на профил в социалните медии за комуникация с клиентите си.

„По данни, събрани в рамките на проекта близо 90% от предприятията ни под анализ имат интернет страница, като само 57% от мениджърите им считат, че интернет страницата им е актуална. Независимо, че 41% от притежаващите интернет страница имат опция за онлайн поръчка на мебели, само 26% предлагат и опция за плащане онлайн. Това ограничава клиентите и определено е далеч от изискванията и очакванията на съвременното дигитално общество“

В рамките на анализите между използването на социални медии и 3D интерактивни изображения на интернет страниците на предприятията, и визията на мениджърите за повишаване на популярността на бранда и имиджа на компанията не са калкулирани статистически връзки и зависимости. Текущо мебелните предприятия обръщат повече внимание на веригата на доставките, но не трябва да се забравя и добавената стойност за клиента!

MODERN MARKETING COMMUNICATIONS IN THE FOREST SECTOR AS A FACTOR IN INCREASING THE ADDED VALUE IN TERMS OF COVID
Daniela Ventsislavova Georgieva, Radostina Popova-Terziyska

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *