Новини

Новини

Фокус група в Литва

В периода 28.11. – 02.12. 2022 г. екип на Проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г., беше на посещение в в градовете Шауляй и Вилнюс (Литва)/ Šiauliai and Vilnius, Lithuania със задачата да вземе участие в работни срещи с чуждестранния член на екипа, да представи резултати от проекта и самият проект пред представители на академичната общност на Šiauliai Academy, Vilnius University и други заинтересовани страни съгласно програма, и да събере обратна връзка по представените резултати, в съответствие с определените проектни дейности и работни пакети на проекта.

Срещите включиха:

  • Среща с представители на Държавния университет за приложни науки в Шиауляй, Литва – декан на Факултета по бизнес и технологии д-р Ингрида Вайчиулите, и заместник-декан на факултета Ремигиюс Юкнявичюс.
  • Среща с представител на Vilnius University, Вилнюс, Литва – заместник-директор по науката проф. Д-р Диана Цибулскене.
  • Среща с представител на Vilnius University, Вилнюс, Литва – директор на Института за регионално развитие ст.н.с. проф. Д-р Лина Гаршвиене.

Във фокус групата взеха участие:

  • Председател на Съвета на Камарата за търговия, промишленост и занаяти в Шяуляй – Витис Лембутис;
  • Директор на Асоциацията на литовските производители и износители на авточасти – д-р Андрюс Ракицкас;
  • Съветник на кмета на град Шяуляй – Юстинас Швегжда;
  • Заместник-кмет на област Акмене Томас Мартинаитис;
  • Доцент д-р Milda Damkuvienė (експерт в областта на веригите за добавяне на стойност);
  • Представители на мебелната индустрия в региона.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *