Новини

Новини

Представяне на проектните дейности по време на международен уъркшоп

На 13.11.2022 г. в рамките на международен уъркшоп с наименование „IBS in spear and our place as a modern university with an open-minded academic community supporting and promoting European values“ бяха представени резултати от проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *