Tag: Woodema

Научни форуми

Научни форуми

Разпространението на научните резултати от изпълнението на проекта представлява важна част от усилията на екипа, чиято основна цел е да осигури в максимална степен постигането на предвиденото въздействие съгласно Стратегията за развитие на научните изследвания и приноса в решаването на обществени предизвикателства.

Pages: 1 2

Публикации

Публикации

The dynamic changes in the global environment have a strong impact on value chains in terms of both the economic and innovation performance of individual enterprises and the growth potential of the regions in which they are located. The main goal of the report is to analyse the innovation potential of furniture manufacturing companies in Bulgaria from the perspective of their global value chain (hereinafter GVC) participation.

Pages: 1 2 3